Pozrite si, čo kraj urobil pre lepší
život ľudí tam, kde žijete.

Toto je kompletný zoznam ukončených a aktuálnych projektov, ktoré kraj z verejných zdrojov realizoval od
decembra 2017 k dnešnému dňu. Vyberte si obec, ktorá Vás zaujíma, a pozrite si konkrétne projekty, ktoré
kraj zrealizoval pre lepší život občanov v danej spádovej oblasti.

# doprava

Cyklocesta Lučenec -Vidiná-Tomášovce – zmluva o spolupráci

Lučenec - obec, Vidiná, Tomášovce, Lučenec - okres, okres Lučenec - okres, okres Lučenec - okres
dokončili sme
2021
# doprava

Cyklocesta nadväzujúca na vetvu KS BBSK BB01 Pohronská, v úseku Banská Bystrica (Jakub) – Dolný Harmanec

Banská Bystrica - obec, Dolný Harmanec, Banská Bystrica - okres, okres Banská Bystrica - okres
pracujeme na tom
2021
# doprava

Cyklocesta vetvy KS BBSK BB01 Pohronská v úseku Banská Bystrica – Brusno, „Cyklotrasa BB – Brusno“ – II. etapa – Slovenská Ľupča – projektová príprava

pracujeme na tom
2023
# doprava

Cyklocesta vetvy KS BBSK BB01 Pohronská v úseku Banská Bystrica – Brusno: „Cyklotrasa Banská Bystrica – Brusno“ – I. etapa – Šalková – projektová príprava

pracujeme na tom
2023
# doprava

Cyklocesta vetvy KS BBSK BB01 Pohronská v úseku Banská Bystrica – Brusno: „Cyklotrasa BB – Brusno“ – III. etapa – Lučatín – projektová príprava

pracujeme na tom
2023
# doprava

Cyklocesta vetvy KS BBSK BB01 Pohronská v úseku Banská Bystrica – Brusno: „Cyklotrasa BB – Brusno“, IV. Etapa – Brusno – projektová príprava

pracujeme na tom
2023
# doprava

Cyklocesta vetvy KS BBSK BB01 Pohronská v úseku Banská Bystrica – Zvolen, „Cyklotrasa BB – Vlkanová – Sliač, II. etapa“ – 1. úsek (Geronimo – most Vlkanová) – projektová príprava

pracujeme na tom
2023
# doprava

Cyklocesta vetvy KS BBSK BB01 Pohronská v úseku Banská Bystrica – Zvolen, „Cyklotrasa BB – Vlkanová – Sliač, II. etapa“ – 2. úsek (most Vlkanová – žel. Vlečka) – projektová príprava

pracujeme na tom
2023
# doprava

Cyklocesta vetvy KS BBSK BB01 Pohronská v úseku Banská Bystrica – Zvolen, „Cyklotrasa BB – Vlkanová – Sliač, II. etapa“ – 3. úsek (žel. vlečka – Sliač) – projektová príprava

pracujeme na tom
2023
# doprava

Cyklocesta vetvy KS BBSK BB01 Pohronská v úseku Banská Bystrica – Zvolen, „Rozšírenie existujúcej „Rodinnej cyklocestičky“ Sliač – Zvolen, III. etapa“

pracujeme na tom
2023
Najnovšie údaje pridané: 29.02.2024

ZDIEĽAJTE